Faye Quinty v Rijn en IJsselland. Ned.jeugdkampioen. Bundes Jugend Siegerin 2012 HD A and ED free.Internationale dogshow Geneve Zwitserland 29-9-2013.Faye 2U+ reserve CAC,Eurodogshow 2013 Geneve Zwitserland 30-9-2013 Faye 2U+ reserve CAC

Faye Quinty v Rijn en IJsselland. Ned.jeugdkampioen. Bundes Jugend Siegerin 2012 HD A and ED free.Internationale dogshow Geneve Zwitserland 29-9-2013.Faye 2U+ reserve CAC,Eurodogshow 2013 Geneve Zwitserland 30-9-2013 Faye 2U+ reserve CAC